BELRIM wishes to inform its members of the following information:

 

Reactie VBO op beslissing Nationale Veiligheidsraad

 

We hebben zopas kennis genomen van de beslissing de Nationale Veiligheidsraad.  We moeten het volste vertrouwen in de aanpak van de veiligheidsdiensten behouden. Zij kunnen de situatie immers het beste inschatten.

 

Wat we vandaag moeten vermijden is paniek en hysterie, waardoor Brussel en het land economisch dreigen plat te liggen. We moeten daarentegen met zijn allen wel zeer alert en waakzaam blijven.

 

Daar het dreigingsniveau zeer ernstig blijft, raden we bedrijven en organisaties een berekende waakzaamheid aan. Daartoe kan men, waar mogelijk, bijvoorbeeld overwegen om de arbeidsorganisatie dusdanig aan te passen dat het werk vanop afstand of vanuit decentrale werkplaatsen kan uitgevoerd worden, of om eigen verscherpte waakzaamheidsprocedures uit te werken.

 

 

Réaction de la FEB à la décision du Conseil national de sécurité

 

Nous venons de prendre connaissance de la décision du Conseil national de sécurité. Nous devons garder la plus grande confiance en l’approche des services de sécurité. Ils sont en effet les mieux placés pour évaluer la situation.

 

Il y a lieu aujourd’hui d’éviter de céder à la panique et à l’hystérie, au risque d’occasionner une paralysie économique de Bruxelles et du pays. Nous devons en revanche tous faire preuve d’une attention et d’une prudence soutenues.

 

Le niveau de menace restant très sérieux, nous appelons les entreprises et les organisations à une vigilance calculée. Lorsque cela est possible, il pourra par exemple être envisagé d’adapter l’organisation du travail de manière à ce que le travail puisse être effectué à distance ou au départ de locaux décentralisés, ou de renforcer les procédures de vigilance propres.

Next events

  • Jun. 11, 2024 Belrim Events

    Belrim general assembly

  • Jun. 20, 2024 Belrim Events

    Belrim Golden Jubilee