Vanaf 1 september 2014 ondergaat de reglementering betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wijzigingen.

Doel hiervan is een algemeen kader vast te leggen voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De reglementering zal zich dus niet langer alleen toespitsen op de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk maar ook op psychosociale risico’s.

Website Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=41483

Website Service Public fédéral Emploi, Travail et Concercation Sociale:

http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483

Partena HR:

http://partenahr.be/s_infoflash_detail.aspx?id=25238&LangType=2060

http://partenahr.be/s_infoflash_detail.aspx?id=25238&Langtype=2067

 

Articles de presse – Pers artikels:

http://www.lecho.be/debats/analyse/La_nouvelle_legislation_relative_a_la_prevention_des_risques_psychosociaux_au_travail.9537967-2338.art

Next events

  • Nov. 16, 2023 Belrim Events

    BELRIM / CHUBB Exchange : Quest for Talent

  • Nov. 23, 2023 Belrim Events

    BELRIM / CRE Event