Wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID (*)-gedragsregels tot de verzekeringssector

De wet van 30 juli 2013 voorziet in een uitbreiding van de MiFID gedragsregels naar de verzekeringssector.

De wet wil vergelijkbare regels opleggen aan de commercialisering van verzekeringen als deze van toepassing voor de beleggingen bij banken en beleggingsfondsen.

Drie Koninklijke besluiten (21 februari 2014) werden hiervoor uitgevaardigd.

De nieuwe regels zijn in werking getreden op  30 april 2014.

Voornaamste wijzigingen van de wet van 27 maart 1995

De wijzigingen die het KB tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 aanbrengt, hebben hoofdzakelijk

betrekking op de volgende punten:

 • de invoering van een definitie van het begrip “verbonden verzekeringsagent”;
 • de definitie van de begrippen “advies” en “gepersonaliseerde aanbeveling”;
 • de vereisten inzake beroepskennis;
 • de reikwijdte van de verplichting om na te gaan wat de verlangens en de behoeften zijn van de cliënt;
 • de voorwaarden waaronder welbepaalde informatie op een andere duurzame drager dan papier kan worden verstrekt;
 • de bewaring van de gegevens over de verzekeringsbemiddelingsactiviteiten of -diensten die de verzekeringstussenpersoon verricht; en,
 • de regeling van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de gedragsregels.

De verplichtingen die worden opgelegd door de KB’s N1 en N2, hebben hoofdzakelijk betrekking op de

volgende elementen:

 • de informatieverstrekking aan de cliënt;
 • de aftoetsing van de geschiktheid of passendheid van een spaar- of beleggingsverzekering voor een welbepaalde cliënt;
 • het beheer van belangenconflicten;
 • de vergoedingen die zijn ontvangen van of betaald door de onderneming of de verzekeringstussenpersoon;
 • de rapportering aan de cliënten; en
 • het bijhouden van een cliëntendossier.

De MiFID regels van toepassing op de verzekeringsector:

http://www.fsma.be/nl/Supervision/MiFID/circmedprak.aspx

Circulaire “MiFID”

http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_02.ashx

Met vriendelijke steun van advokatenkantoren, leden van BELRIM:

Presentatie van Linklaters :

Zie PDF Document Linklaters in attachment

(*) Markets in Financial Instruments Directive

 

Next events

 • Sep. 03, 2024 Other Events

  CHUBB Risk Forum – Antwerp

 • Sep. 05, 2024 Belrim Events

  BELRIM/ZURICH Exchange -BELRIM Prize Ceremony & New Members Dinner