Assuralia verzamelt en verwerkt gegevens over de werkgelegenheid in de verzekeringssector:
 de personeelssterkte: sinds het begin van de jaren 1990 levert een jaarlijkse enquête geïndividualiseerde en anonieme informatie over alle werknemers in de sector en over het personeelsverloop van de sector;
 de “beroepsklassen” om de functies en beroepen van onze sector in kaart te brengen en een hulpmiddel te creëren voor een vooruitziend beleid op het gebied van betrekkingen en competenties;
 het loonpeil in de verzekeringssector, in samenwerking met externe partners, zodat elke onderneming de kritische functies en haar loonbeleid kan toetsen aan marktgegevens.
Deze uitgave van de speciale Assurinfo-reeks is het resultaat van de verwerking van de gegevens over de werkgelegenheid die Assuralia jaarlijks bijgewerkt en die de bewegingen van het personeelsbestand van nabij volgt.

Klik hier voor het volledige document: ASSURALIA-werkgelegenheid 2013 nl

Next events

  • Sep. 03, 2024 Other Events

    CHUBB Risk Forum – Antwerp

  • Sep. 05, 2024 Belrim Events

    BELRIM/ZURICH Exchange -BELRIM Prize Ceremony & New Members Dinner